Kulutusvalinnoilla vaikuttaminen on perseestä

”Yhä useampi suomalainen lehmä ei enää pääse laitumelle” Hesari uutisoi sunnuntai-sivuillaan. Vaikka 82% lehmistä pääseekin laitumelle, laiduntamisen määrä ja laatu ovat laskeneet. Jutun mukaan suurin syy tähän on tilakoon kasvu. Tämä taas käsittääkseni liittyy tukijärjestelmään, joka suosii tehokkaita isoja tiloja. Parsinavetassa elävien lehmien täytyy saada lain mukaan laiduntaa kuutenakymmenenä päivänä vuodessa, pihatossa, jossa lehmät voivat liikkua, ulkoilupakkoa ei ole. Eläinlääkäri Kristiina Hakkaraisen mukaan laiduntaminen on kuitenkin hyväksi lehmien terveydelle navetan laadusta riippumatta.

Juttu päättyy kappaleeseen:

”Voisiko Suomessakin palvella kuluttajaa kertomalla reilusti, millaisissa oloissa tölkkimaidon tuottanut lehmä on kasvanut? Hintatietoiset joisivat tehokkaasti tuotettua suurtilojen maitoa. Sitten olisi oma vaihtoehtonsa niille, joita kiinnostaa, missä Mansikki makaa.”

Kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta oikeesti se on ihan perseestä. Sen sijaan, että vaadittaisiin eläinsuojelulainsäädäntöä, joka takaa lehmille oikeuden ulkoilla, siirretään vastuu kuluttajille. Tällainen ajattelu tuntuu olevan nykypäivällä tyypillistä. Poliittisista kysymyksistä tehdään elämäntapavalintoja ja ne siirretään yksilön vastuulle. Kulutusvalintojen kautta rakennetaan identiteettejä, niiden kautta on jokaisen helppoa tuntea tekevänsä jotain. Tässä tarkoituksessa ne ovat varmasti merkittäviä, eikä niiden merkitystä aineellisellakaan tasolla tule väheksyä. On vain tosiasia, että kulutusvalinnoilla vaikuttaminen on riittämätöntä. Jotta oikeasti jokainen lehmä pääsee ulos ja kahvintuottaja pystyy elämään työllään tarvitaan poliittisia muutoksia, tarvitaan lainsäädäntöä, joka takaa nämä asiat. Ei siis tule kuvitella, että liberaalin ihanteen mukainen vapaus valita olisi tarpeeksi. Lainsäädännön on tarkoitus estää tekemästä vääriä valintoja. Se mitä nämä väärät valinnat ovat taas on poliittinen kysymys.

Tämän lehmäasian suhteen ehdotan aloittamaan valtaamalla Keskusta-puolueelta maa- ja metsätalousministeriön, jossa eläinsuojelulainsäädäntö valmistellaan.