Helsinki polkee demokraattista päätöksentekoa

Mielipidekirjoitus HS 17.10.

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 30. 9. jatkaa Vapaa Katto ry:n kanssa solmimaansa vuokrasopimusta. Siten sosiaalikeskus Satama ja sen yhteydessä sijaitseva romanileiri saivat jäädä paikoilleen. Pari päivää myöhemmin myös kaupunginhallitus päätti olla ottamatta asiaa käsiteltäväkseen. 13. 10. rakennusvirasto ilmoitti kuitenkin haluavansa lopettaa Sataman toiminnan. Rakennusvirasto perustelee kantaansa sillä, että Satama on rakennettu toimistotilaksi eikä siten sovellu nykyiseen käyttöönsä.

Tämänkö verran demokraattiselle päätöksenteolle Helsingissä annetaan arvoa? On hämmästyttävää, että sosiaalikeskuksen toiminta halutaan lopettaa ja päätöstä perustellaan sillä, ettei toiminta vastaa tarkoitettua toimistokäyttöä. Kaupunki on kuitenkin tarjonnut tilan juuri sosiaalikeskukselle, eikä sen puolentoista vuoden olemassaolon aikana vastaavasta ole puhuttu. Tässä tilanteessa ei tunnu vaikealta uskoa Vapaan katon edustajaa siitä, että viraston todellinen motiivi on romanien häätäminen Satamasta.

Pajusen asettama romanityöryhmä on vaatinut romanien häätämistä jo pitkään. Vaikka Pajuselle ja rakennusvirastolle nuorisolautakunnan ja kaupunginhallituksen päätös sallia Sataman toiminnan jatkuminen ei olekaan mieleinen, on törkeää lähteä tallomaan demokraattisia päätöksiä tällä tavoin.

Katri Immonen
Senja Laakso
hallituksen jäseniä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta