Helsinki polkee demokraattista päätöksentekoa

Mielipidekirjoitus HS 17.10.

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 30. 9. jatkaa Vapaa Katto ry:n kanssa solmimaansa vuokrasopimusta. Siten sosiaalikeskus Satama ja sen yhteydessä sijaitseva romanileiri saivat jäädä paikoilleen. Pari päivää myöhemmin myös kaupunginhallitus päätti olla ottamatta asiaa käsiteltäväkseen. 13. 10. rakennusvirasto ilmoitti kuitenkin haluavansa lopettaa Sataman toiminnan. Rakennusvirasto perustelee kantaansa sillä, että Satama on rakennettu toimistotilaksi eikä siten sovellu nykyiseen käyttöönsä.

Tämänkö verran demokraattiselle päätöksenteolle Helsingissä annetaan arvoa? On hämmästyttävää, että sosiaalikeskuksen toiminta halutaan lopettaa ja päätöstä perustellaan sillä, ettei toiminta vastaa tarkoitettua toimistokäyttöä. Kaupunki on kuitenkin tarjonnut tilan juuri sosiaalikeskukselle, eikä sen puolentoista vuoden olemassaolon aikana vastaavasta ole puhuttu. Tässä tilanteessa ei tunnu vaikealta uskoa Vapaan katon edustajaa siitä, että viraston todellinen motiivi on romanien häätäminen Satamasta.

Pajusen asettama romanityöryhmä on vaatinut romanien häätämistä jo pitkään. Vaikka Pajuselle ja rakennusvirastolle nuorisolautakunnan ja kaupunginhallituksen päätös sallia Sataman toiminnan jatkuminen ei olekaan mieleinen, on törkeää lähteä tallomaan demokraattisia päätöksiä tällä tavoin.

Katri Immonen
Senja Laakso
hallituksen jäseniä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

On hyvä että romanit ovat täällä

Sisäministeriön työryhmä esittää kerjäämisen kieltämistä lailla. Sosiaali- ja terveysministeriö ja oikeusministeriö vastustavat esitystä, asiantuntijat tyrmäävät esityksen järjettömänä, toimimattomana ja huonosti valmisteltuna. Asiantuntijoiden arvostelun mukaan laki on perustuslain kannalta ongelmallinen, syrjivä ja ajaisi kerjäläiset rikollisuuden pariin. Vaikka työryhmä muuta vakuuttaakin, laki on suunnattu tiettyä ryhmää – romanisiirtolaisia – vastaan. Tästä kertoo se, että kiellettyä olisi nimenomaan toistuva kerjääminen toimeentulon lähteenä. Ei myöskään tarvitse olla lainoppinut huomatakseen kaikkein absurdeimmat kohdat; työryhmä esittää, että kerjäämiseksi laskettaisiin ”näennäiset” musiikkiesitykset. Facebook-yleisö onkin jo reagoinut tähän riemastuttavaan käsitteeseen, itsekin liityin aamulla NäMu – näennäisen musiikin ystävät -ryhmään.

Kerjääminen on äärimmäinen keino toimeentulon hankkimiseksi ihmisille, joilla ei ole juuri vaihtoehtoja. Puhe ongelmiin puuttumisesta lähtömaissa ei oikeuta kerjäämisen kieltoa. Lähtömaissa tehtävä työ (jota ei juuri tehdä) ei myöskään poista kaupungin vastuuta asukkaistaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus terveydenhuoltoon ja asuinpaikkaan ja jokaisen lapsen tulee päästä kouluun riippumatta, mistä on tänne tullut. Näihin ongelmiin on puututtava tässä ja nyt.

Romanisiirtolaisia ei kuitenkaan tule nähdä vain autettavina uhreina. Romanit kamppailevat toimeentulonsa ja paremman elämän puolesta ja siksi he ovat täällä. On heidän oma päätöksensä lähteä kotimaistaan ja vaikkei heidän elämänsä täällä kovin ruusuista olekaan, heidän asiansa ovat täällä paremmin kuin siellä, mistä he ovat tulleet. Siksi on hyvä, että romanisiirtolaiset ovat täällä. Euroopan unionin vapaa liikkuvuus on parantanut romanien asemaa; aikaisemmin heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pysyä kotimaansa köyhyydessä. Samalla se on tehnyt romanien kamppailun ja Euroopan sisäiset elintasoerot näkyväksi.

Yhteiskunnalliset uudistukset eivät synny parlamenteissa edustajien hyvän tahdon seurauksena. Uudistuksia edeltävät aina konkreettiset kamppailut. Lähtemällä liikkeelle romanit ovat tehneet oman kamppailunsa näkyväksi ja vain sitä kautta heidän asemansa voi parantua. Romanien köyhyys ja syrjintä eivät ole uusia asioita, mutta ne ovat nousseet keskusteluun vasta, kun niiden seuraukset ovat levittäytyneet ympäri Eurooppaa. Meidän pitäisi ottaa oppia romaneista ja tuoda omat toimeentuloamme ja vapauttamme koskevat kamppailut kaduille ja tukea toistemme kamppailuja.

Työ, jota Vapaan liikkuvuuden ja sosiaalikeskus Sataman porukat sekä muut tyypit ovat tehneet romanien hyväksi, on valtavan tärkeää. HYYkin kantoi oman pienen kortensa kekooon keväällä ottamalla kantaa kerjäämisen kieltämistä vastaan.