Olkiluoto – we did it!

Olkiluodon blokkauksella lauantaina 28.8. protestoitiin ydinvoiman lisärakentamista vastaan. Olkiluodon työmaa oli osuva kohde, sillä sen kolmannen reaktorin rakentamisprosessi kiteyttää kolme ydinvoiman keskeistä ongelmaa: rakentamisen kalleus, rakentamisen hitaus ja turvallisuusongelmat. Turvallisuuslaiminlyöntien lisäksi, Olkiluodon työmaalla on suuria ongelmia työehtojen noudattamisen kanssa. Ydinvoimalaa rakennetaan suurelta osin alipalkattujen siirtotyöläisten voimin, kuten Anna Kontulakin uusimmassa kirjassaan kirjoittaa.

Mutta mitä Olkiluodossa tapahtui?

Tempaus alkoi klo 06. Liivipukuiset lähinnä keski-ikäiset tai vanhemmat naiset eivät tyytyneet vain Olkiluodontien sulkemiseen vaan päättivät sulkea myös maantien.

Pian poliisi siirsi blokkauksen takaisin Olkiluodontielle.

Aamun kylmyys alkoi hellittää. Kun aurinko kipusi puiden latvojen yli, oli jo melkein lämmin.

Blokkausleiriä telttoineen.

Koska poliisi esti ydinvoimalaan vievien sivuteiden blokkauksen, blokkaajat päättivät protestiksi tukkia maantien uudelleen. Menkööt kaikki ydinvoimalaan!

Näin vaarallisia olimme:

Blokkaus kesti yhteensä yhdeksän tuntia. Voi vain ihailla banderollien kanssa seisoneitten sisua.

Onneksi oli tarjolla ruokaa.

Blokkaus loppui kolmelta iltapäivällä. Olkiluodontie pidettiin suljettuna yhdeksän tuntia, pienemmät ryhmät sulkivat myös muita teitä. Hetken aikaa kaikki reitit ydinvoimalaan olivat kiinni. Vaikka blokkaus jäikin suurelta osin symboliseksi, se oli menestys: kaikki isoimmat mediat olivat paikalla ja uutisoivat siitä. Lisäksi se oli osallistujilleen hyvä kokemus. Suomessa ei ole tehty vastaavaa aikaisemmin tai ainakaan aikoihin. Toivon mukaan Olkiluodon esimerkki innostaa jatkamaan samankaltaista toimintaa. Seuraavalla kerralla suljetaan voimala ihan oikeasti!

Advertisement

Perustuloa ja eroon tarhauksesta

Vasemmistoliiton puoluekokous päättyi tänään. Kolmen päivän kokouksessa hyväksyttiin poliittinen tavoiteohjelma seuraavalle viidelle vuodelle ja valittiin henkilöt puolueen johtoon. Tiivistäen voi sanoa, että henkilövalinnat olisivat voineet mennä nuoren uudistuvan vasemmiston kannalta paremminkin, mutta että tavoiteohjelmasta sen sijaan tuli aika hyvä.

Ensinnäkin Vasemmisto hyväksyi linjauksen perustulosta, johon tärkeä askel on nykyisten tukimuotojen yhtenäistäminen korottamalle ne 750 euroon. Vasemmistoa niin usein vaivaavan (palkka)työn korostamisen lisäksi perustulon yhteyteen tuli myös tärkeä kirjaus siitä, kuinka perustulo lisää vapautta, neuvotteluvoimaa ja mahdollistaa palkkatyön ulkopuolisen työn ja elämän muodot. Toinen tärkeä linjaus koskee turkistarhausta; ohjelman mukaan tarhauksesta on luovuttava. Sitä, että kanta ydinvoimaan on kielteinen, tuskin tarvitsee edes mainita.

Tietoyhteiskunta-asioista paremmin perillä olevien mukaan myös tähän teemaan liittyvät linjaukset ovat hyviä ja puolueista radikaaleimpia, ellei Piraatteja lasketa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä suurissa puolueissa näissä teemoissa ollaan pihalla ja toimitaan lähinnä anti-piratismin sanomaa julistavien tekijänoikeuksista hyötyvien firmojen lobbauksen varassa. Löytyy ohjelmasta hyviä linjauksia myös muun muassa ympäristöasioista ja kapitalismiakin kritisoidaan.

Minua kuitenkin lämmittävät lopulta perustulon lisäksi eniten queer-poliittiset linjauksesta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Muotoilemassani lisäyksessä todetaan:

Jokaisella tulee olla oikeus haluamaansa sukupuolen ja seksuaalisuuden toteuttamiseen. Käsitys kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta ja heteroseksuaalisuuden ensisijaisuudesta pitää yllä sukupuolien ja seksuaalisuuksien välistä hierarkiaa ja kohtelee väkivaltaisesti niitä, jotka eivät sovi tähän käsitykseen. On luotava tilaa moninaisuudelle ja kunnioitettava jokaisen seksuaalista ja sukupuolista itsemääräämisoikeutta.

Uskallan väittää, että myös tässä ollaan puolueista radikaaleimmilla linjoilla. Tarvetta tällaiselle linjaukselle on, sillä valitettavan monet hahmottavat sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja niiden toteuttamiseen ja ilmaisuun liittyvät asiat naiivisti suvaitsevaisuuskysymyksinä. Ajatellaan, että maailma on onnellinen ja kiva paikka, kunhan kaikki oppivat iloitsemaan erilaisuudesta. Sukupuolijärjestelmään liittyvät hierarkiat ja normaalin ja toivottavan kautta tapahtuva vallankäyttö jäävät näkemättä.

Ohjelman johtoajatuksena on uuden ekologisesti kestävän hyvinvointivaltion rakentaminen. Ihmisten puolesta päättämisen sijaan Vasemmisto tukee ihmisten kamppailuja heidän oman elämänsä autonomian puolesta tarkoittipa tämä säädyllisen toimeentulon takaamista, kohtuuhintaista asuntoa tai vapautta pakottavista sukupuolimääreistä. Osittaisesta sillppuisuudesta ja avoimeksi jäävistä kysymyksistä huolimatta ohjelmasta hahmottuu kuva siitä, millaista maailmaa ollaan tavoittelemassa ja siinä maailmassa on paljon hyvää.

Entä ne henkilövalinnat? Missä kaikki kritiikki? Vähän kriittisemmän puheenvuoron voit lukea vaikka Vallankumouksen hedelmistä.